Programm

  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch
  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »
  • #PL100 reasons to #likePolska

Zaproszenie do udziału w konkursie historycznym PATRIA NOSTRA

Di 31.03.2020 - Fr 15.05.2020

SRDECZNIE ZAPRASZAMY młodzież polską i polonijną do udziału w V edycji konkursu historycznego Patria Nostra


W DOTYCHCZASOWYCH edycjach Konkursu wzięło udział blisko 2.700 uczniów i nauczycieli z Polski i całego świata, realizując ponad 700 filmów i animacji odwołujących się do dziejów naszej Ojczyzny. W aktualnej V edycji weźmie udział ok. 1.500 naszych młodych rodaków z Polski i zagranicy.


JESTEŚMY DUMNI z tego, że wykonane przez młodzież prace mają bardzo wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i artystyczny, i mogą pełnić funkcje edukacyjne i popularyzujące historię Polski. Jednocześnie cieszy nas, że mogliśmy przekazać wszystkim uczestnikom Konkursu atrakcyjne nagrody. Laureaci konkursów wzięli udział w wycieczkach do Brukseli. Nagrodą dla młodzieży polonijnej były kilkudniowe wycieczki edukacyjne do Polski.


ZAPRASZAMY uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału jednym z konkursów które są obecnie realizowane w ramach aktualnej V edycji:

1. Konkurs Mazowiecki
2. Konkurs Małopolski
3. Konkurs Wielkopolski
4. Konkurs Światowy

Są jeszcze wolne miejsca w każdym z czterech konkursów. Zaproszenie kierujemy do młodzieży w wieku 12-19 lat ze szkół podstawowych i średnich, a także parafii i organizacji polonijnych i społecznych z całego świata.


TERMIN REJESTRACJI uczestników upływa dnia 15 maja, zaś termin nadsyłania filmów i animacji 31 maja.


GALE FINAŁOWE konkursów odbędą się we wrześniu w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W przypadku niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, Gale Finałowe zrealizowane zostaną za pośrednictwem telewizji, z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacji.


NAGRODY w konkursach Patria Nostra otrzymują wszyscy uczestnicy. Dla Zwycięzców przewidziane są wycieczki do Polski lub do Brukseli ( oczywiście jeśli ich realizacja będzie możliwa ). Dla pozostałych uczestników - atrakcyjne nagrody rzeczowe.


REJESTRACJA w konkursie, podobnie jak sam konkurs odbywa się w internecie. Aby przystąpić do konkursu niezbędny jest entuzjazm oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego który dostępny jest na stronie internetowej:

www.konkurs-patrianostra.pl


Nataliya Volynets
Prezes Zarządu Fundacji
Tel. 531 220 888
Fundacja PATRIA NOSTRA
ul. Wojska Polskiego 10, 05-220 Zielonka

Mirosław Gryko
Tel. 501 100 457
Fundacja PATRIA NOSTRA
ul. Wojska Polskiego 10, 05-220 Zielonka

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen