Programm

  • #PL100 reasons to #likePolska
  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »
  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch

Vor 100 Jahren endete PowstanieWielkopolskie – Großpolnischer Aufstand

Sa 16.02.2019

Heute, vor 100 Jahren, am 16.02.1919, endete #PowstanieWielkopolskie – Großpolnischer Aufstand (Aufstand in Groβpolen – Wielkopolska). Nach 52 Tagen Kämpfe siegte @Polska und #Wielkopolska wurde in den polnischen Staat wiedereingegliedert.
Den Impuls für Großpolnischen Aufstand gab die Ankunft in #Poznań des weltbekannten Komponisten und Star-Pianisten Ignacy Jan #Paderewski: „Polen wird nach Jahren von Unterdrückung wiederaufgebaut. Es lebe die polnische Einigkeit! Und es möge die freie, vereinigte Heimat ewig leben!“

Am 27.12.1918, demonstrierten in #Poznań Tausende von Polen. Die Demonstration wurde von den Deutschen brutal niedergeschlagen. Gleich danach haben die ersten Aufständischen geschossen. Am 6.01.1919 wurde #Poznań wieder polnisch.
Die Kämpfe fanden auch in anderen Städten von #Wielkopolska statt. Besonders hart waren sie in #Rawicz, #Żnin, #Kopanica, #NoweKramsko, #Szubin.

Am 16.02.1919 unterzeichneten die Staaten der Entente und DE in Trier einen Waffenstillstand, der das Ende der Kämpfe von Großpolnischem Aufstand vorsah. Heute tragen die Territorialen Verteidigungskräfte in Großpolen den Namen der Aufstandsarmee von Großpolen unter Gen. Dowbor-Muśnicki.

Fotos: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (Großpolnisches Unabhängigkeits-Museum)
https://pw.ipn.gov.pl/

100 lat temu po 52 dniach walk zakończyło się #PowstanieWielkopolskie, zwycięski zryw powstańczy w dziejach walk o wolność @Polska, którego konsekwencją było przywrócenie kolebki Państwa Polskiego – #Wielkopolska – do Polski.

Impulsem do #PowstanieWielkopolskie był przyjazd do #Poznań wybitnego kompozytora I. #Paderewski: „Polska po latach niewoli odbudowuje się. Niech żyje polska zgoda i jedność, a ojczyzna nasza wolna, zjednoczona, z naszym polskim wybrzeżem, żyć będzie po wsze czasy!” – mówił.

Dzień później, 27 XII 1918 r., w centrum #Poznań przeszły wielotysięczne polskie pochody, tłumione brutalnie przez Niemców. Niedługo po tym padły pierwsze powstańcze strzały. 6 stycznia 1919 roku #Poznań był znów polski.
Obok Poznania, walki wyzwoleńcze toczyły się także w wielu innych miastach i miasteczkach #Wielkopolska. Szczególnie ciężkie bitwy stoczono w #Rawicz, #Żnin, #Kopanica, #NoweKramsko, #Szubin.

16 II 1919 r. w Trewirze zawarto rozejm między Ententą a Niemcami, który zakładał przerwanie walk #PowstanieWielkopolskie. Dziś imię powstańczej Armii Wielkopolskiej generała Józefa Dowbor-Muśnickiego nosi 5. rodzaj Sił Zbrojnych RP—Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce. 

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen