Programm

  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »
  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch
  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego jako obcego

Sa 30.11.2019 10.00-17.00 Uhr
Polnisches Institut Düsseldorf, Citadellstrasse 7

Temat szkolenia: Nauczanie polskiego w środowisku niemieckojęzycznym
Referentka: dr Małgorzata Małolepsza

Wybrane zagadnienia:
Jak przekonać niemieckojęzycznych uczących się, że polski nie jest trudny?
Jakie tricki pomagają w nauce języka polskiego?
Jak wykorzystywać język niemiecki, ucząc polskiego dorosłych (gramatyka, leksyka)?
Papa lernt Polnisch – jak motywować partnerów obcojęzycznych do nauki polskiego?
Jak się komunikować w rodzinach wielojęzycznych?
Jak dzieci z polskich rodzin uczą się języka polskiego za granicą?

Organizacja: Kolleg ür polnische Sprache und Kultur, Netzwerk der Polnischdozenten beim VHS-NRW-Landesverband

Zgłoszenia/ Anmeldung und weitere Informationen beim Netzwerk der Polnischdozenten beim VHS-NRW-Landesverband: marga.mueller@eschweiler.de
 

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen