Programm

  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »
  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch
  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »

Konkurs Ministra SZ o historii Polski - Wettbewerb des Polnischen Außenministers über polnische Geschichte

Mi 16.08.2017 - Fr 15.09.2017

Konkurs Ministra na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w latach 2015 i 2016. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 września 2017 r.

Der Außenminister der Republik Polen schreibt ein Wettbewerb für die beste nicht Polnisch sprachige Veröffentlichung über die Geschichte Polens und die beste Polnisch sprachige Publikation aus dem Bereich der Geschichte der polnischen Diplomatie aus, die in den Jahren 2015-2016 veröffentlicht wurden. Einsendefrist: 15.09.2017.

Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.
Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.
Zasady zgłaszania publikacji:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 września 2017 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.
Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w latach 2015–2016.

Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.
Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres:duesseldorf@instytutpolski.org z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.
MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.
Szczegółowe zasady konkursu określa: Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych (wraz z załącznikami).

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen