Programm

  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »
  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »
  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch

Język polski w szkołach Hesji / Polnisch in Hessen

Di 07.02.2017

Już od lutego język polski w 11 nowych szkołach na terenie Hesji!

W wyniku akcji #PolskiwHesji od lutego br. poszerzona zostanie oferta nauczania j. polskiego o nowe szkoły, głównie podstawowe, na terenie Hesji. Nie zwlekaj i zapisz już dziś swoje dziecko na zajęcia!

Z inicjatywy KG RP w Kolonii oraz dzięki nieustającym staraniom koordynatorów, wolontariuszy oraz rodziców, akcja #PolskiwHesji, po roku od inauguracji przyniosła pierwsze bardzo wymierne efekty. Heskie Ministerstwo Oświaty zdecydowało o utworzeniu 11 nowych punktów nauczania języka polskiego, jako języka kraju pochodzenia. Lekcje będą bezpłatne, a informacja o udziale dzieci w zajęciach odnotowywana będzie na świadectwie. Lekcje odbywać będą się w: Darmstadt, Frankfurcie nad Menem, Gernsheim, Mörfelden-Walldorf, Pfungstadt, Offenbach
i Wiesbaden. Poniżej znajdą Państwo tabelę zawierającą szczegóły – miejsce i czas zajęć oraz orientacyjny przedział wiekowy uczniów. Aby uczestniczyć w zajęciach, dziecko nie musi być uczniem danej szkoły, wystarczy, że pobiera naukę w tym samym mieście lub powiecie (Landkreis).

Dla dopełnienia procedury zgłoszenia uczestnictwa Państwa dziecka/dzieci w wybranej szkole i zajęciach, niezbędne jest wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Informacje na temat dokładnej daty rozpoczęcia lekcji oraz nauczycieli prowadzących zajęcia, uzyskają Państwo w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii http://www.kolonia.msz.gov.pl.

Jeśli w Państwa miejscowości nie jest oferowana nauka j. polskiego, zachęcamy do poszukania w okolicy rodziców z polskimi korzeniami, posiadających dzieci w podobnym wieku, zainteresowanych zapisaniem ich na język polski. Podstawowym warunkiem utworzenia grupy, jest zebranie przynajmniej 10 deklaracji od rodziców dzieci w zbliżonym wieku, z danej miejscowości. Zgłoszenia w formie skanów prosimy przekazywać do konsulatu na adres: kolonia.polonia@msz.gov.pl lub do właściwego kuratorium (Schulamt) z kopią do konsulatu.

Będziemy zobowiązani, jeśli zechcą się Państwo podzielić informacją o rezultatach akcji #PolskiwHesji z Polakami i Polonią z terenu Hesji, np. za pomocą Facebooka, Twittera oznaczając posty tagiem #PolskiwHesji. W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem referatu ds. współpracy z Polonią, konsulem Andrzejem Dudzińskim: , tel. +49 221 93 Andrzej.Dudzinski@msz.gov.pl730 215.

________________________________________________________


11 neue Schulen mit dem Polnisch-Sprachangebot - Erfolg der Aktion #PolnischinHessen
Infolge der Aktion #PolskiwHesji  (#PolnischinHessen) wird ab Februar das Angebot des Polnischunterrichts an den Schulen in Hessen, insbesondere um die Grundschulen, erweitert. Zögere nicht! Melde Dein Kind für den Unterricht an!
Die Initiative des Generalkonsulats der Republik Polen in Köln und die ständigen Bemühungen von Koordinatoren, Volontären und Eltern haben der Aktion #PolnischinHessen nach einem Jahr erste sichtbare Erfolge erbracht.

Das Hessische Kultusministerium hat sich entschlossen an insgesamt 11 neuen Standorten den Polnischunterricht als Herkunftssprache (HSU) anzubieten. Der Unterricht ist kostenlos und die Teilnahme des Kindes an dem Kurs wird im Schulzeugnis vermerkt.

Der Unterricht wird in Darmstadt, Frankfurt am Main, Gernsheim, Mörfelden-Walldorf, Pfungstadt, Offenbach und in Wiesbaden stattfinden. Hier finden Sie eine detaillierte Tabelle mit einzelnen Schulen, Stundenplänen und Altersbereichen der Schüler. Um an dem Unterricht teilzunehmen, muss man nicht Schüler der angegebenen Schule sein. Es genügt, wenn der Schüler eine andere Schule in der gleichen Ortschaft bzw. in demselben Landkreises besucht.
Um das Kind für den Unterricht anzumelden, muss man keine aufwendigen Formalitäten erledigen. Es genügt, das von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Formular dem leitenden Lehrer des Unterrichts abzugeben. Die genauen Informationen über das Datum des Unterrichtsbeginns und über die Lehrkräfte erhalten Sie in den Sekretariaten der jeweiligen Schulen und auf der Internetseite des Polnischen Generalkonsulats in Köln: http://www.kolonia.msz.gov.pl

Wenn an Ihrem Wohnort kein Polnischunterricht angeboten wird, ermuntern wir Sie in Ihrer Gegend Eltern mit Polnischen Wurzeln zu suchen, die auch Kinder im Alter Ihrer Kindern haben und daran interessiert sind, ihre Kinder an Polnischunterricht anzumelden.

Damit das Ministerium bzw. das Schulamt eine neue HSU-Polnisch Gruppe gründen kann, müssen mindestens 10 schriftlichen Deklarationen (Anmeldungen) von Eltern der Altersgleichenkindern aus dem gleichen Ort (Landkreis) vorliegen. O.g. Deklarationen senden Sie bitte an die E-Mail Adresse kolonia.polonia@msz.gov.pl oder direkt an das zuständige Schulamt mit der Kopie an das Konsulat zu.

Bei Fragen setzten Sie sich mit dem Leiter des Auslandspolenreferats - Konsul Andrzej Dudziński in Verbindung: Andrzej.Dudzinski@msz.gov.pl, tel. +49 221 93 730 215

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen