Programm

  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »
  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »
  • #PL100 reasons to #likePolska

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr.

Fr 21.12.2018

#PL100 100 Gründe, warum Sie Polen mögen #likePolska - am Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit.


Masuren, Bieszczady, Danzig/ Gdańsk/ Wilanów-Palast in Warschau, oder vielleicht die Polonaise, Lebkuchen von Thorn/ Toruń oder Störche? Zeige, was dir in Polen am besten gefällt. Mache ein Foto, nimm einen Film auf und veröffentliche am 11. November am Polnischen Nationalfeiertag einen Eintrag auf Twitter, Facebook oder Instagram mit #likePolska.
Ziel der Kampagne #likePolska ist es, das Beste aus Polen zu präsentieren: reiche Geschichte, sehenswerte Orte, Kultur, Traditionen, Bräuche und Errungenschaften der Polen. Die Möglichkeiten sind endlos, jeder kann seine Lieblingsgeschichte über Polen erzählen. Sie können an der Aktion von jedem Ort der Welt aus teilnehmen, es reicht, eine positive Assoziation zu Polen, die in Social Media präsentiert werden kann.

Wie funktioniert die Aktion #likePolska?

Veröffentlichen Sie ein Foto oder einen Film, der zeigt, was Ihnen in Polen am besten gefällt: ein Lieblingsort, ein Brauch, ein Objekt oder eine Person. Krakauer Tuchhallen oder eine nur Ihnen bekannte Ecke, Piroggen oder regionale Gerichte, Bernsteinschmuck oder Volksmuster, ein berühmtes Kunstwerk oder Familienandenken - jede Geschichte über Polen ist faszinierend, wir warten auf Sie. Veröffentlichen Sie am 11. November (als öffentliche Post) ein Foto mit einer kurzen Beschreibung mit #PL100 und #likePolska und freuen Sie sich zusammen mit anderen über den 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens.

1. Die Beiträge müssen mit dem Hashtag #likePolska versehen werden.
2. Die Beiträge dürfen keine Vulgarismen oder Inhalte enthalten, die von jemandem als beleidigend empfunden werden können. 
3) Die Beiträge sollten keine politischen Inhalte enthalten - die Kampagne ist neutral.
4. Ein Beispiel-Post: "Ich mag Polen für den goldenen polnischen Herbst #likePolska" + ein Foto des Waldes in Herbstfarben / eine kurze Aufnahme mit ähnlichem Inhalt.
5. Die kreativsten Beiträge, die die Aufmerksamkeit der Organisatoren auf sich ziehen, werden weiter über Konten auf Facebook (@Polska - über 68.000 Likes) und Twitter (@Poland - 20.000 Followers und @Polska - fast 27.000 Viewer) veröffentlicht.
6. Mit der Veröffentlichung eines Beitrags mit dem Hashtag #likePolska erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Beitrag weitergegeben und über die Kanäle @Poland und @Polska auf Twitter und Facebook verfügbar gemacht wird.

Die interessantesten Einträge werden auf dem Profil Poland.pl auf Facebook und @Polska und @Poland auf Twitter veröffentlicht.

Du kannst der Kampagne auch beitreten, indem du das Logo #likePolska - LINK HERE zum Profilbild auf Facebook hinzufügst und das Foto mit dem #likePolska Logo mit dem Kamerafilter veröffentlichst - LINK HERE (verfügbar in der mobilen Facebook-Anwendung).

Weitere Details zur Kampagne finden Sie auf den Webseiten Poland.pl und facebook.com/polska sowie in den Hashtag-Einträgen #likePolska und #PL100.


________________________________________________________________________“#PL100 reasons why you #likePolska” – show what you like most about Poland on Independence Day, November 11th

Masurian Lakes, Bieszczady Mountains, Gdańsk, Wilanów Palace or perhaps polonaise, Toruń gingerbread or white stork? Take a picture, shoot a short film and share your post on Twitter, Facebook or Instagram on Polish Independence Day using the hashtag #likePolska. Show us what you like most about Poland.

The objective of the #likePolska campaign is to showcase Poland’s numerous treasures: its rich history, places worth visiting, culture, traditions, customs and notable accomplishments by Poles. The possibilities are endless; anyone can share their favourite story about Poland. You can take part in the initiative from anywhere in the world, all that it takes is a positive association related to Poland that can be presented on social media platforms.

Rules of the #likePolska initiative

Post a short video or a photo of what you like most in Poland: a favourite place, a dish, a custom, a person or just a thing. Kraków’s Main Square or a tiny village, pierogi or a regional food, amber jewellery or folk patterns, a famous work of art or a holiday souvenir – every story about Poland is fascinating, we are waiting for yours. Share your post on Twitter, Instagram or Facebook (make sure that the settings of your post are “public”) using the #likePolska hashtag and join others in celebrating Poland's Independence Day.

1. Posts must be accompanied by a #likePolska hashtag.
2. Posts must not contain vulgar phrases or content that can be considered offensive by someone.
3. Posts should not contain political content – the campaign is neutral.
4. Sample post: “I like Poland for its golden Polish autumn #likePolska” + photo of a forest dressed in autumn colours / short recording containing a comment on this subject.
5. The most creative posts, those which capture the attention of the campaign’s organisers, will be shared on Facebook (@Polska –over 68,000 likes) and Twitter (@Poland – 20,000 followers and @Polska – almost 27,000 followers).
6. By posting your contribution with a #likePolska hashtag, you agree that your post may be shared by @Poland and @Polska accounts on Twitter and Facebook.

The most interesting posts will be published on the ‎Poland.pl page on Facebook as well as @Polska and @Poland handles on Twitter.

You can also join the campaign on Facebook, by changing your profile photo to the #likePolska logo, and also by using the camera logo overlay on your mobile device.

More details about the campaign can be found on the Poland.pl website and Facebook pagefacebook.com/polska/ as well as by following posts with the #likePolska and #PL100 hashtag.

____________________________________________________________________


100 powodów, dla których lubisz Polskę – w rocznicę odzyskania niepodległości pokaż, za co lubisz Polskę

Mazury, Bieszczady, Gdańsk, Pałac w Wilanowie, a może polonez, toruńskie pierniki lub bociany? Pokaż, za co najbardziej lubisz Polskę. Zrób zdjęcie, nagraj film i 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości opublikuj wpis na Twitterze, Facebooku albo Instagramie z #likePolska.
Celem kampanii #likePolska jest zaprezentowanie wszystkiego, co w Polsce najlepsze: bogatej historii, miejsc, które warto odwiedzić, kultury, tradycji, zwyczajów czy osiągnięć Polaków. Możliwości są nieograniczone, każdy może podzielić się swoją ulubioną historią o Polsce. Do akcji można włączyć się z każdego miejsca na świecie, wystarczy pozytywne skojarzenie z Polską, które można przestawić w mediach społecznościowych.

Zasady akcji #likePolska

Opublikuj zdjęcie lub film, przedstawiające to, co najbardziej lubisz w Polsce: ulubione miejsce, potrawę, zwyczaj, przedmiot albo postać. Krakowskie Sukiennice lub zakątek znany tylko Tobie, pierogi lub danie regionalne, biżuteria z bursztynu lub wzory ludowe, słynne dzieło sztuki albo pamiątka rodzinna – każda opowieść o Polsce jest fascynująca, czekamy na Twoją. Zdjęcie z krótkim opisem opublikuj 11 listopada (jako post publiczny) z #PL100 i #likePolska i ciesz się razem z innymi 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

1. Posty muszą być opatrzone hasztagiem #likePolska.
2. Posty nie mogą zawierać wulgaryzmów ani treści, które mogą być przez kogoś odebrane jako obraźliwe. 
3. Posty nie powinny zawierać treści o charakterze politycznym – kampania jest neutralna.
4. Przykładowy post: „Lubię Polskę za złotą polską jesień #likePolska” + zdjęcie lasu w jesiennych barwach/krótkiego nagrania, w którym będzie wypowiedź na ten temat.
5. Najbardziej kreatywne posty, które przyciągną uwagę organizatorów, będą podawane dalej przez konta na Facebooku (@Polska – ponad 68. tys. polubień) oraz na Twitterze (@Poland – 20 tys. obserwujących i @Polska – prawie 27 tys. obserwujących).
6. Zamieszczając post z hasztagiem #likePolska, wyrażasz zgodę, by Twój post został podany dalej i udostępniony przez kanały @Poland i @Polska na Twitterze i Facebooku.

Najciekawsze wpisy zostaną opublikowane na profilu Poland.pl na Facebooku oraz @Polska i @Poland na Twitterze.
Do kampanii można również włączyć się poprzez dodanie logo #likePolska – LINK TUTAJ do zdjęcia profilowego na Facebooku oraz opublikowanie zdjęcia z logo #likePolska z użyciem nakładki na aparat fotograficzny – LINK TUTAJ (dostępne w aplikacji mobilnej Facebook).

Więcej szczegółów na temat kampanii można znaleźć na stronie Poland.pl i profilu facebook.com/polska/ oraz śledząc wpisy z hasztagiem #likePolska i #PL100.

 

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen