Programm

  • #PL100 reasons to #likePolska
  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »
  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »

Bildungsserver German Death Camps / Deutsche Todeslager

Mo 05.02.2018

German Death Camps https://www.polskieradio.pl/320/6230
Bildungsserver des Polnischen Rundfunks in Englisch, Polnisch und Deutsch


GermanDeathCamps.info – Polish Radio’s educational website


The new GermanDeathCamps.info website is a collection of information related to German, Nazi concentration and extermination camps in the Second World War. The site is available in three languages – English, German and Polish.

“In the face of attempts to falsify history, Polish Radio has a duty to defend the truth. This is our obvious duty as a public broadcaster, but we owe it to the victims - especially those who during the German occupation sacrificed their lives and those of their loved ones in order to save Jews. We want there to be no doubt in the world regarding who is responsible for the creation of the concentration camps in the area of German-occupied Poland,” Director of Polish Radio Jacek Sobala said.

The website was created using archival recordings from Polish Radio, as well as materials collected by historians from Poland, Germany and Israel, with whom the creators of the website cooperate. Based on these resources film sketches were created bearing historical accounts of witnesses - prisoners of German concentration and extermination camps.

The site includes an interactive map of Europe occupied by Nazi Germany, marked with the largest extermination camps, their commanders' names, the dates they were operational and the number of victims.

Also presented are examples of contemporary falsifications regarding the history of the camps, including press, television and Internet publications. The website contains expert statements, including those of Prof. Chodakiewicz, Prof. Martin Schulze Wessel, the last "Nazi hunter" Efraim Zuroff and Prof. Jerzy Eisler.


**************************************************************************************

GermanDeathCamps.info – serwis edukacyjny Polskiego Radia

Nowy serwis GermanDeathCamps.info to kompendium wiedzy związanej z niemieckimi, nazistowskimi obozami koncentracyjnymi i zagłady z czasów II wojny światowej. Strona dostępna jest w trzech wersjach językowych – angielskim, niemieckim i polskim.

- W obliczu prób fałszowania historii, Polskie Radio ma obowiązek bronienia prawdy. To jest nasza oczywista powinność jako nadawcy publicznego, ale też jesteśmy to winni ofiarom – szczególnie tym, którzy w czasie niemieckiej okupacji poświęcili życie swoje i najbliższych, by ratować Żydów. Chcemy, by na całym świecie nikt nie miał już wątpliwości kto odpowiada za powstanie obozów koncentracyjnych na terenie okupowanej przez Niemców Polski – powiedział prezes Polskiego Radia Jacek Sobala.

Do stworzenia strony wykorzystano archiwalne nagrania Polskiego Radia, a także materiały zgromadzone przez historyków z Polski, Niemiec i Izraela, z którymi współpracują twórcy serwisu. Na ich podstawie przygotowano notacje filmowe ze wspomnieniami świadków historii – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady.

W serwisie znaleźć można m. in. interaktywną mapę Europy okupowanej przez hitlerowskie Niemcy, z zaznaczonymi największymi obozami zagłady, nazwiskami ich komendantów, okresem funkcjonowania i liczbą ofiar.

Prezentowane są również przykłady współczesnych zakłamywań historii obozów, w tym publikacji prasowych, telewizyjnych i internetowych. Na stronie można znaleźć wypowiedzi ekspertów, m. in. prof. Marka Chodakiewicza, prof. Martina Schulze Wessel, ostatniego „łowcy nazistów” Efraima Zuroffa oraz prof. Jerzego Eislera.

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen