Programm

  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch
  • #PL100 reasons to #likePolska
  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »

78. Jahrestag des Katyn-Verbrechens

Fr 13.04.2018

Dziś wspominamy ofiary zbrodni katyńskiej. W 1940 r. 22 tysiące polskich oficerów zostało zamordowanych przez sowieckie NKWD.
Władze ZSRR podjęły decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych, uznając ich za „wrogów władzy sowieckiej”. Mordów dokonano na terenach dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Przez dziesiątki lat władze ZSRR a później Rosji nie chciały uznać odpowiedzialności Związku Radzieckiego za tę zbrodnię. Dopiero w 1990 r. Rosja oficjalnie przyznała, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”.
#PL100

Today we commemorate the victims of the Katyn massacre. In 1940, 22,000 Polish officers were murdered by the Soviet NKVD.
The USSR authorities decided to shoot Polish prisoners of war, considering them to be "enemies of the Soviet leadership." The murders were carried out in what is today Russia and Ukraine. For decades, the USSR authorities and later Russia did not want to accept responsibility for the massacre committed by the Soviet Union. It was not until 1990 that Russia officially admitted that it was "one of the serious crimes of Stalinism."
#PL100

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen